Dan mangulice u subotu 03. decembra

Aktuelno Društvo VESTI

 

Ukoliko želite da upoznate i osetite iskonski ukus Srema, u subotu, 3. decembra, Bara Zasavica upravo to nudi. Ceo dan je na pašnjaku Valjevac sremska svinjokolja. Biće predstavljeni sremski običaji klanja svinja, uz sveže meso, sremačke čvarke, prerađevine i tradicionalni salčići bez kojih nema sremskog svinjokolja. Uz sremski svinjokolj ruku pod ruku ide i sremska muzika.
Inače, na pašnjaku Valjevac, gde se nalazi Vizitorski centar, postoje idealni uslovi za uzgoj mangulice.

I evo nekoliko podataka o Specijalnom rezervatu prirode Bara Zasavica, biseru prirode, njegovom položaju, značaju i istoriji. Prostorom dominira rečni biotop, koga čini rečica Zasavica i pritoka Batar u ukupnoj dužini od 33,1km. U ekološkom nizu smenjuju se vodeni i močvarni ekosistemi sa fragmentima poplavnih livada i šuma.

Ukupna površina rezervata je 1825 ha od čega je 675 ha u prvoj kategoriji zaštite. Kičmu rezervata čine vodena površina kanalâ Jovac i Prekopac, kanalisan i prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica, koja preko kanala Bogaz ima direktnu vezu sa rekom Savom. Zasavica se podzemnim putem napaja i vodom iz reke Drine i gravitaciono sa planine Cer. Pripada Crnomorskom slivu i jedno je od od poslednjih izvorno očuvanih močvarnih područja, idući od severa ka jugu Srbije.

Mirna i pitoma, kao reka ravnice, omogućila je opstanak brojnom i raznovrsnom biljnom i životinjskom svetu. Da bi taj svet bio očuvan sama Zasavica i njeno priobalje stavljeno je pod zaštitu Države 1997. godine, kao prirodno dobro I kategorije od izuzetnog značaja, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Na nacionalnoj mreži zaštićenih područja Ramsara (močvarna i druga vlažna područja prema Konvenciji o zaštiti močvarnih područja koju je naša zemlja ratifikovala) Zasavica se našla na listi Ramsarskih područja u Srbiji (proglasena 2009. godine kao deveto Ramsarsko podrucje u Srbiji). , a prema klasifikaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kao područje upravljanja staništima i vrstama (Habitat and species menagment area) ima IV kategoriju. Od 2001. godine Zasavica je postala član Europark Federacije.

Istorija beleži da su u ovim močvarnim predelima severne Mačve oko 5000 godina pre nove ere ljudi pravili aleje u močvari, odvodnjavali i navodnjavali mačvansko tlo. Tako su se menjali tokovi Save i plahovite Drine, stvarali se meandri, menjao se izgled predela. Vreme je prolazilo, a legende i mitovi ostavili su tragove u svesti ljudi da su džinovi stvarali ova džinovska dela, ili su to u stvari tragovi zmajeva, njihove loge, koje su zemlji donosile snagu i plodnost.

Izvor  – sirmiuminfo.rs