Sremska Mitrovica: Uskoro rekonstrukcija Žitnog trga – odobrena sredstva

Aktuelno Društvo VESTI
Sremska Mitrovica: Uskoro rekonstrukcija Žitnog trga – odobrena sredstva
  Na osnovu „Projekta konzervacije, resturacije i prezentacije arheološkog lokaliteta 28 na trgu Žitna pijaca u Sremskoj Mitrovici“ koji je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica realizovaće se aktivnosti na konzervaciji arhitektonskih ostataka lokaliteta i formiranje prostora trga u vidu amfiteteatra
Realizacija projekta predviđa konzervacija i prezentacija arheološkog lokaliteta, postavljanje amfiteatarskih  sedišta, stacionarnog stepeništa i nosača za binu čime bi se olakšala organizacija kulturnih programa Grada. Nakon potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom kulture tokom ovog meseca, Grad Sremska Mitrovica kreće u postupak realizacije planiranih aktivnosti. Prema pravilima konkursa, sve aktivnosti moraju biti okončane do kraja tekuće godine.
 U okviru Konkursa Ministarstva kulture – Gradovi u fokusu 2017. za ovaj projekat odobreno je 24.000.000,00 dinara

Sviđa v