Buđanovci: Dani polja

Aktuelno Poljoprivreda VESTI

Već po tradiciji jedna od najuspešnijih semenskih kuća kompanija Pionir organizovala je Regionalni dan polja u ataru Budjanovaca. Na njivi Radeta Lilića skidan je usev  kukuruza , a prinos se kreće  i preko   8 tona  po hektaru.

Na njivama Radeta Lilića su iskuljučivo Pionir hibridi kukuruza. Ove godine ogledna parcela imala je 10 hibrida, koji su dali, u veoma lošim agroekološkim uslovima,  izuzetan  prinos. Svaki je rodio više od 8 tona. Lilić  kaže da je zadovoljan hibridima ove renomirane  semenske kuće i dodaje da će i sledeće godine Pionir biti jedini izbor.

Veliki broj poljoprivrednika našao se na regionalnom Danu polja. Pojedini nemaju Pionirove hibride kukurza na svojim njivama, ali vredi pogledati i na licu mesta se uveriti i prinos i kvalitet. Ovakvi Dani polja su najbolja preporuka za sledeću proizvodnu godinu. To kažu paori koji su godinama unazad postizali rekordne prinose sa ovim hibridima.

U kompaniji Pionir kažu da su zadovoljni prinosima kukuruza. Godina je bila teška, a tolerantnost na sušu i druge prednosti njihovih hibrida dale su očekivani rezultat. Preko osam tona suvog zrna je u ovoj godini rekord, kako kaže Miloš Matić, regionalnii menadžer Pionira.

Kompanija Pionir je jedna od retkih koja je i ove godine odlučila da se sve radii transparentno. Odmah nakon skidanja merena je težina ali i vlažnost zrna. Vlaga se kretala  od 13 do 17 posto, što je izuzetno dobro, kažu u toj kompaniji. Prinos i vlaga bili su skoro identični i na Danu polja u Sremskoj Mitrovici koji je takođe organizovala kompanija Pionir.