Saradnja Rume sa nemačkim GIZ-om: Memorandum o tehničkoj saradnji

Aktuelno VESTI

Između opštine Ruma i GIZ-a je potpisan Memorandum o tehničkoj saradnji, sa ciljem efikasnijeg upravljanja zemljištem na lokalnom nivou. Memorandum je potpisao Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma i Ana Virc, koordinator projekta GIZ-a.

Kako ujednačiti urbane i ruralne predele opštine Ruma u procesu industrijalizacije i kako što efikasnije iskoristiti svo raspoloživo zemljište? Ovo je pitanje koje muči Evropljane generalno, a ne samo nas. Zato nemačka Vlada finansira ovaj projekat u vrednosti od 3 miliona evra, posredstvom organizacije GIZ.

„Želimo da ravnomerno razvijamo i urbane i ruralne delove Rume, s obzirom na to da se dosta stanovnika bavi poljoprivredom a sa druge strane imamo i razvoj industrije. Drago nam je što je Ruma izabrana za pilot projekat za izradu strateškog dokumenta koji će doprineti ravnomernom razvoju ruralnih i urbanih sredina na teritoriji naše opštine. Dokument koji će biti donet kroz ovu strategiju ukazaće na propuste pri upravljanju zemljištem i načine na koji mogu da se isprave“, izjavio je predsednik  Slađan Mančić.

Za realizaciju ovog projekta koordinatorima moraju biti na raspolaganju naši ljudi, zaposleni u opštinskoj upravi i javnim preduzećima. Odličnu podršku u Rumi su i dobili, kazala je Anica Milenković, koordinator projekta:

“Vodimo se dobrim primerima iz EU i uskoro će nam se pridružiti stručnjaci iz neke od zemalja iz EU. Danas smo ovde da formalizujemo saradnju koju smo započeli.”

Projekat nemačke Vlade doprineće boljoj prostornoj organizaciji i upotrebi zemljišta u svrhe privrednog razvoja društvene zajednice, zaključeno je prilikom potpisivanja Memoranduma o tehničkoj saradnji.