Bespovratna sredstva bračnim parovima

Aktuelno Društvo

U toku je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Konkurs je otvoren 01. marta i traje do 30. aprila. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 30 miliona dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs.