Stara Pazova: Sredstva za projekat

Aktuelno Društvo

Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova je jedan od pet Centara koji su dobili sredstva na konkursu pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Od ukupno tri projekta koje je predložio Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova, za finansiranje je prihvaćen projekat usmeren ka prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici – „Imam pravo na zaštitu“. Zac njegovu realizaciju obezbeđeno je ukupno 1,4 miliona dinara.