Ruma: 10 miliona dinara za unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Aktuelno Poljoprivreda

Opština Ruma će četvrtu godinu zaredom sufinansirati kamate za kratkoročne poljoprivredne kredite i osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Na poslednjoj sednici Veća usvojen je Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Ruma za 2018. godinu. Opština Ruma će sufinansirati kamate za poljoprivredne kredite i za tu namenu obezbeđeno je 5 miliona dinara, a isti iznos izdvojen je i za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Do sada je oko 300 poljoprivrednika u Opštini Ruma iskoristilo jednu od mera podrške, pa se i u ovoj godini očekuje veliko interesovanje.