U maju prikupljanje ambalažnog otpada po mitrovačkim selima

Aktuelno

Akcija prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada na teritoriji Grada Sremska Mitrovica počinje 20. maja, rečeno je na sastanku predstavnika seoskih mesnih zajednica, Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica i Udruženja proizvođača sredstava za zaštitu bilja – SECPA.

Akcija se realizuje petu godinu za redom sa ciljem da pesticidna ambalaža ne završi u komunalnom otpadu, divljim deponijama ili kanalima u atarima i na taj način ugrozi zdravlje stanovništva, nego da se na pravilan način odloži i uništi.

RASPORED PRIKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA NA TERITORIJI SREMSKE MITROVICE:

20.maj
BOSUT – 14:30 do 15:30
KUZMIN centar – 16:00 do 17:00

21.maj
ČALMA centar – 8:00 do 9:00
MARTINCI centar – 14:00 do 15:30
LAĆARAK centar – 16:00 do 17:00

22.maj
LEŽIMIR centar – 8:00 do 9:00
MANĐELOS centar – 9:30 do 11:00
ŠULJAM – 11:30 do 12:00
VELIKI RADINCI centar – 12:30 do 13:30
ŠAŠINCI centar – 14:30 do 15:30
JARAK lovački dom – 16:00 do 17:00