Na SO Ruma usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne zaštite „Solidarnost“

Aktuelno Ruma

U Kulturnom centru u Rumi danas je održana sednica Skupštine Opštine Ruma, na kojoj je, između ostalog, usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne zaštite, koja će nositi naziv „Solidarnost“. Do imenovanja direktora, poslove vršioca dužnosti direktora te ustanove u osnivanju, obavljaće Vojislav Mioković, a u okviru tačke dnevnog reda –izbori i imenovanja- za VD direktora Centra za socijalni rad imenovana je Jelena Ovcin, dok će turističkom organizacijom upravljati VD direktora Tatjana Došen. Odbornici su danas, takođe, uvojili i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Ruma za period od prvih 9 meseci ove godine.

Nova ustanova koja će se baviti pružanjem lokalnih usluga socijalne zaštite se izdvaja iz Cnetra za socijalni rad, koji je pod ingerencijom države i njoj će kao osnivač biti nadležna lokalna samouprava. Ustanova „Solidarnost“ se osniva radi pružanja i razvijanja usluga socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, na osnovu prepoznatih potreba građana Opštine Ruma, a u skladu sa pozitivnim društvenim propisima kojima se reguliše oblast socijalne zaštite, istakao je predsednik Skupštine Opštine Ruma, Stevan Kovačević.

Predsedik Kovačević prokomentarisao je usvojen Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.- 30.09.2020. godine, koji pokazuje da su budžetski prihodi i primanja ostavreni 56,36% u odnosu na plan, dok su budžetski rashodi i izdaci 53,17% planiranog.

Na sednici lokalnog parlamenta, usvojen je i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima i parkiranju, a odbornici su dali saglasnost i Odluci Nadzornog odbora o usvajanju cenovnika parking službe. Imenovan je Opštinski savet roditelj i usvojen  Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Sportski centar Ruma, za 2019. godinu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *